7 jaar van lockdown

Net zoals in de dagen van Gideon – toen, vanwege de ontrouwheid aan God, de mensen 7 jaar in de grot bang waren – leven we vandaag in de wereld van sociaal isolement waarin de paniek door de sensationele media wordt verspreid.

Door Gideon was God echter in staat om degenen die trouw waren, die een bovennatuurlijk geloof hadden van degenen die ontrouw waren, die een emotioneel geloof hadden, te scheiden.

“… Laat wie bevreesd is en beeft, terugkeren en zich haasten…” (Richteren 7:3)

God manifesteert Zich niet in de persoon die timide en angstig is, omdat zijn verlegenheid en angst tekenen zijn dat hij niet echt gelooft. En wie niet gelooft, is al afgekeurd!

“…Het volk is nog te talrijk. Laat hen afdalen naar het water; daar zal Ik hen voor u uitzuiveren…” (Richteren 7:4)

De trouwe is vrijmoedig in zijn geloof, hij is onbevreesd in zijn acties, hij is vastberaden, hij vlucht niet van de beproeving, omdat hij weet dat zijn trouwheid aan God de goedkeuring garandeert.

“…Iedereen die het water met zijn tong oplikt zoals een hond likt, die moet u apart zetten…” (Richteren 7:5)

De tong van de trouwe is altijd verbonden met het Woord van de Waarheid, net zoals de tongen van de 300 van Gideon die met de Bron waren verbonden.

“…Door de driehonderd man die gelikt hebben, zal Ik u verlossen en Midian in uw hand geven. Laat daarom al het overige volk weggaan…” (Richteren 7:5)

God geeft niets aan de hand van de ontrouwe, degene die geen woord heeft. De scheiding wordt vandaag de dag gedaan zoals in de dagen van Gideon.

HET IS TIJD VOOR GOD OM DE 300 DIE TROUW ZIJN, DIE VOOR ZIJN WOORD BUIGEN, TE SCHEIDEN EN ALLEEN VAN HEM DRINKEN. ZULT U ÉÉN VAN HEN ZIJN?

  • Met dank aan: André Cajeu

Het maakt niet uit waar

Er is veel bekend over deze toespraak onder de gelovigen, omdat ze een tijdelijk gevoel in een omgeving met liedjes die...
- Met dank aan: Pastor Alexandre 

7 jaar van lockdown

De trouwe is vrijmoedig in zijn geloof, hij is onbevreesd in zijn acties, hij is vastberaden, hij vlucht niet van de beproeving, omdat hij weet dat zijn trouwheid aan God de goedkeuring garandeert.
- Met dank aan: André Cajeu

God is het Woord

Als we naar het verleden teruggaan, zullen we zien dat veel mannen hun woord eerden.
- Met dank aan: Bisschop Franklin Sanches