Aan wie bent u iets verschuldigd?

Wanneer we een schuld bij iemand hebben, hebben we een verplichting met die persoon die we verschuldigd zijn, en ongeacht bij wie die schuld is, zal het op een bepaald punt in rekening gebracht worden.

“Welnu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de Geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven.” (Romeinen 8:12-13)

Door te besluiten te leven volgens onze eigen wil en verlangens, zijn we schuldig aan de zonde en bijgevolg aan de heer van de zonde, de duivel. Want als we van zijn pleziertjes genieten, zullen we ook zijn prijs betalen, die na de dood in rekening wordt gebracht, en de betaling zal de ZIEL zijn.

Maar wanneer we besluiten onze wil te doden en ons over te geven aan de Here Jezus door de doop in het water, begraven we het oude wezen en wordt de schuld aan de duivel betaald. Dan hebben we een schuld bij God, en die schuld wordt afbetaald als we een leven leiden dat toegewijd is aan het dienen en behagen van Hem.

“Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!” (Romeinen 8:14-15)

Door de Heilige Geest zijn we niet langer slechts schepsels van God, maar we worden kinderen van God. Want toen God Zijn eniggeboren Zoon aan het kruis offerde, gaf Hij ons de gelegenheid om Zijn kinderen te worden en door Hem geleid te worden. En, zoals in elk gezin, is er een erfenis die van de ouders naar de kinderen gaat, van generatie tot generatie, onze erfenis als kinderen van God is het Koninkrijk der Hemelen, ONZE BEHOUDENIS.

Besluit vandaag om u over te geven aan de Here Jezus, dood uw lichaam van de zonde door de doop in het water en tracht geboren te worden uit de Heilige Geest zodat u Hem op een dag ook Vader kunt noemen.

Met dank aan: Bisschop André Cajeu

Het maakt niet uit waar

Er is veel bekend over deze toespraak onder de gelovigen, omdat ze een tijdelijk gevoel in een omgeving met liedjes die...
- Met dank aan: Pastor Alexandre 

7 jaar van lockdown

De trouwe is vrijmoedig in zijn geloof, hij is onbevreesd in zijn acties, hij is vastberaden, hij vlucht niet van de beproeving, omdat hij weet dat zijn trouwheid aan God de goedkeuring garandeert.
- Met dank aan: André Cajeu

God is het Woord

Als we naar het verleden teruggaan, zullen we zien dat veel mannen hun woord eerden.
- Met dank aan: Bisschop Franklin Sanches