Bewijs van Geloof

Onder de vele Egyptische goden was er één, wiens hoofd van een schaap/lam was. Hierdoor waren de schaapherders niet welkom onder hen. Het verwijderen van zijn wol, en vooral het offeren daarvan beledigden het Egyptische geloof.

Het Goddelijke verzoek van het offer van een lam en het tentoonstellen van zijn bloed op de deurposten van de ingang van het huis was geen gemakkelijke taak voor de Israëlieten. Het zou moed vereisen. Dit zou zeker de Egyptenaren beledigen en hen agressiever maken jegens de Joden.

De kinderen van Israël moesten kiezen tussen het offeren aan God en een risico voor hun leven oplopen of zichzelf uitsluiten en hun eigen hachje “redden”.

Op elk moment van het leven, ervaren de bekeerlingen hetzelfde dilemma in de wereld. Daar is het bewijs van hun geloof.

Ik heb geleerd dat het praktiseren van het geloof meer een kwestie is van een moedige houding bij het gehoorzamen van Gods stem dan Hem te voelen.

“Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden.” (Mattheüs 16:25)

Niemand wordt behouden bewogen door gevoelens. De Behoudenis vereist een houding, actie of materialisatie van het geloof. Oftewel, moed!

Bisschop Edir Macedo

Het maakt niet uit waar

Er is veel bekend over deze toespraak onder de gelovigen, omdat ze een tijdelijk gevoel in een omgeving met liedjes die...
- Met dank aan: Pastor Alexandre 

7 jaar van lockdown

De trouwe is vrijmoedig in zijn geloof, hij is onbevreesd in zijn acties, hij is vastberaden, hij vlucht niet van de beproeving, omdat hij weet dat zijn trouwheid aan God de goedkeuring garandeert.
- Met dank aan: André Cajeu

God is het Woord

Als we naar het verleden teruggaan, zullen we zien dat veel mannen hun woord eerden.
- Met dank aan: Bisschop Franklin Sanches