De autoriteit is van wie voorop loopt

Wie voorop loopt, is degene die de autoriteit heeft, degene die leidt.

Lucifer stond voor de engelen als een gezalfde bewaker-cherub en leidde hen, totdat zijn hart werd opgetild en hij voor God Zelf wilde staan. Het resultaat was: naar achter gaan, alles verliezen en Satan worden. (Ezechiël 28:11-19)

Terwijl God de mens voor was in de tuin van Eden, was er vrede, rijkdom, gezondheid en vooral gemeenschap met de Schepper. Er waren geen problemen, omdat God de mens Zijn autoriteit gaf om over alles te regeren (Genesis 1:26).

Satan moest die autoriteit stelen om de mens voor te zijn. Hiervoor gebruikte hij de twijfel, zijn krachtigste wapen, suggererend dat er een probleem was in het paradijs. (Genesis 3: 1-24)

Toen de mens twijfelde, gehoorzaamde hij niet en GAF hij zijn autoriteit aan de duivel over. Daarna nam hij de leiding.

De twijfel was waarschijnlijk ook het grote wapen dat door de duivel werd gebruikt om een derde van de engelen uit de hemel te nemen, en het wordt tot op de dag van vandaag gebruikt om de autoriteit te blijven stelen die God geeft aan degenen die in de Here Jezus geloven, zoals de Schriften zeggen.

“Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal…” (Handelingen 1:8)

De Here Jezus Zelf, vervuld met de Heilige Geest, werd ook verzocht. Satan wilde de autoriteit van de Zoon van God annuleren. Vervolgens naderde hij met de twijfel: “Als u de Zoon van God bent …” en daarna:

“…Ik  zal U al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil; dus, als U mij zult aanbidden, zal het allemaal van U zijn. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem: Ga weg van Mij, satan…” (Lukas 4:6-8)

Jezus plaatste de duivel op de plaats waar hij moet zijn: ACHTER.

De Heer heeft ons geleerd dat als we de stem van de twijfel overwinnen, we voorkomen dat de duivel onze autoriteit steelt en ons leven overneemt.

Maar als de duivel voorop loopt, leeft de persoon in de zonde, in de twijfel, ziek, klagend … Hij leidt het leven van de persoon naar alles wat verkeerd is. Ze zal dan vol zitten met wrok, kwaadaardigheid, gevoelens, rebellie, hoogmoed, arrogantie, angsten, enz.

Elke twijfel komt uit de hel!

Daarom, wanneer de twijfel (duivel) komt, door wie dan ook, dienen we zoals Jezus te doen en het naar ACHTER te sturen! We mogen de autoriteit die we van God hebben ontvangen niet overgeven.

  • Met dank aan: Bisschop Gonçalves