De Gerechtigheid van het Geloof

“Doe mij recht, o God, en voer mijn rechtszaak; bevrijd mij van het volk zonder goedertierenheid, van de man van bedrog en onrecht. Want U bent de God van mijn kracht. Waarom verstoot U mij dan? Waarom ga ik steeds in het zwart gehuld, door de onderdrukking van de vijand? Zend Uw licht en Uw waarheid; laten die mij leiden, mij brengen tot Uw heilige berg en tot Uw woningen, zodat ik kan gaan naar Gods altaar, naar God, mijn blijdschap, mijn vreugde; en ik U met de harp kan loven, o God, mijn God!” (Psalm 43:1-4)

David wilde gerechtigheid tegen degenen die hem kwaad wilden doen, maar hij bleef niet zomaar schreeuwen zodat God hem kon helpen. Nee, niets van dit. Hij wist wat de weg was.

Hij was zich ervan bewust dat er veel meer nodig was dan gebeden en verzoeken om de gerechtigheid te laten geschieden. Het gebruik van het levende en praktische geloof was noodzakelijk. Daarom zei hij dat hij naar het Altaar zou gaan, wat zijn vreugde was.

Velen willen gerechtigheid, maar vluchten van het Altaar, want voor hen is het Altaar geen reden voor vreugde, maar een last. Daarom zien ze nooit de gerechtigheid gedaan worden.

Integendeel, ze worden vernederd en onrecht aangedaan zonder dat iemand hen verdedigt. Want de gerechtigheid van God wordt alleen door het geloof gedaan en er is geen geloof zonder het Altaar!

God zegene jullie veel meer!

Bisschop Edir Macedo

Bisschop Edir Macedo