De Offerande van God

“En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de zesde dag.” Genesis 1:31

Kijk hoe onrechtvaardig!

Onze God werkte zes dagen, plantte de tuin, schiep alle dingen en zag dat alles zeer goed was.

Hij liet de mens voor alles zorgen en hij zou nog steeds elke middag Gods aanwezigheid hebben.

Maar de duivel kwam met onrechtvaardigheid en scheidde de mens van God.

Om de onrechtvaardigheid te kunnen elimineren, gaf God de Here Jezus als een offer, en verloste zo de mens en loste de onrechtvaardigheid op.

We kunnen zien dat de Offerande van God de Gerechtigheid was die Hij wilde dat er gedaan zou worden.

Tegenwoordig is niemand vrij van de onrechtvaardigheden van deze wereld, maar door de offerande die we op het Altaar van God presenteren, kunnen we de gerechtigheid verkrijgen.

Met dank aan: Pastor Borges Hermeto

Bisschop Edir Macedo

Als iemand dorst heeft…

"Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien."
- Bisschop Edir Macedo

De Geest van de Waarheid

Dus wie zich overgeeft aan de Geest van God, wordt sterk, veerkrachtig, vol vrede en blijdschap.
- Bisschop Edir Macedo