De wil van de Geest van God

De zorg om de wil van God te doen is de mate van de relatie die de dienaar met de Heer heeft. God behagen betekent Zijn wil vrij en spontaan doen. Dit is het meest sublieme gevoel dat het leven van degenen die echt dienaren van de Allerhoogste zijn, leidt.

Het is zelfs begrijpelijk om te zien dat de meeste mensen zich zorgen maken over hun taken en zorgen, en hoe zichzelf te behagen. Het is pijnlijk om degenen te zien, ook in deze meerderheid, die, ondanks hun vele bijbelse kennis en jaren in de kerk, geen idee hebben hoe prioriteit te geven aan de wil van God waarin zij beweren te geloven.

Maar hoe Iemand te dienen Die we niet kennen? Hoe te behagen of de wil van een Onbekende te doen?

Dit is niet het probleem van degenen die zijn geboren en verzegeld met de Heilige Geest. Ze begrijpen de betekenis van de wil van de Heer volledig, omdat ze vooral vol zijn van dezelfde Geest van de Here Jezus. Het zijn dienaren, geboren om te dienen, niet om te gediend te worden. Ze kennen de wil van hun Heer. Of ze het doen of niet, dit is iets anders. Maar wanneer zij hun Heer behagen, maakt Hij het mogelijk om hun dromen op natuurlijke wijze te realiseren, zonder angst, stress of iets dergelijks. Bovendien gaat Gods wil nooit in tegen het welzijn van Zijn kinderen. Als Vader weet Hij wat het beste is voor Zijn kinderen.

Vaak, of bijna altijd, gebruiken ze het geloof om vroegtijdige goederen in bezit te nemen. Wat dit betreft vraag ik: wat is het vermogen van het kind om duizend euro te beheren? Daarom moet het geloof worden gebruikt in materiële veroveringen, maar altijd onderworpen aan zulk geloof, strikt volgens de wil van God. Dit zodat de zegen geen vloek wordt. Immers, zoals geschreven staat: de vroegtijdige zegen is een vloek.

“Als een erfenis in het begin al te snel wordt verworven, zal er uiteindelijk geen zegen op rusten.” (Spreuken 20:21)

Bisschop Edir Macedo

Het maakt niet uit waar

Er is veel bekend over deze toespraak onder de gelovigen, omdat ze een tijdelijk gevoel in een omgeving met liedjes die...
- Met dank aan: Pastor Alexandre 

7 jaar van lockdown

De trouwe is vrijmoedig in zijn geloof, hij is onbevreesd in zijn acties, hij is vastberaden, hij vlucht niet van de beproeving, omdat hij weet dat zijn trouwheid aan God de goedkeuring garandeert.
- Met dank aan: André Cajeu

God is het Woord

Als we naar het verleden teruggaan, zullen we zien dat veel mannen hun woord eerden.
- Met dank aan: Bisschop Franklin Sanches