De Zegel van Garantie

De Zegel van Garantie

Niets in deze wereld is belangrijker dan de garantie van de eeuwige Behoudenis van de ziel. Jezus zei: Wat baat het om de hele wereld te winnen en uw ziel te verliezen? Het is onmogelijk om de behoudenis te veroveren en te behouden zonder de effectieve deelname van de Heilige Geest. Alléén Hij is in staat om de volgelingen van Zijn Zoon te onderwijzen, te begeleiden, te versterken en te ondersteunen.

Elke tak die geen vrucht draagt, wordt gesneden. Alleen de tak die vrucht draagt blijft aan de boom. De Heilige Geest is het Sap dat leven geeft aan de tak. Zonder dat droogt het uit.

Ik heb veel mensen genezen zien worden van vele ziekten en kwalen, bevrijd van allerlei onreine geesten, een stabiel financieel leven bereiken, kortom,  wonderen bereiken door het geloof en vervolgens het geloof verlaten. Helaas vergeten de meesten dat als door het geloof wordt veroverd, dat het door de twijfels verloren gaat. Het geloof heeft onderhoud nodig, anders verdampt het.

Alleen zij die verzegeld zijn met de Heilige Geest, hebben standgehouden. Ze zijn de ware “geroepenen en uitverkorenen”.

God roept velen, maar weinigen worden uitverkoren. Goddelijke onrechtvaardigheid? Nee. Helemaal niet. Net zoals de Behoudenis van de ziel aan iedereen wordt aangeboden, wordt de doop met de Heilige Geest ook aan iedereen aangeboden. Het probleem is dat niet iedereen bereid is om zijn leven op te offeren. Wat te doen?

Alle goederen hebben onderhoud nodig. Hetzelfde geldt voor het grootste geestelijke goed: de Behoudenis van de ziel. De Heilige Geest is de Vlam die voorkomt dat het geloof uitdooft. Hij is de Zegel van garantie voor het eeuwige leven.

“…maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn…” (Handelingen 1:8)

Bisschop Edir Macedo

Het maakt niet uit waar

Er is veel bekend over deze toespraak onder de gelovigen, omdat ze een tijdelijk gevoel in een omgeving met liedjes die...
- Met dank aan: Pastor Alexandre 

7 jaar van lockdown

De trouwe is vrijmoedig in zijn geloof, hij is onbevreesd in zijn acties, hij is vastberaden, hij vlucht niet van de beproeving, omdat hij weet dat zijn trouwheid aan God de goedkeuring garandeert.
- Met dank aan: André Cajeu

God is het Woord

Als we naar het verleden teruggaan, zullen we zien dat veel mannen hun woord eerden.
- Met dank aan: Bisschop Franklin Sanches