Dit is uw kans!

Johannes de Doper zei tegen de discipelen:

“Ik heb u wel gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de Heilige Geest.” (Markus 1:8)

De kandidaat voor de doop met de Heilige Geest moet deze belofte in bezit nemen door als volgt te denken:

“Als de Here Jezus leeft, zoals ik geloof, dan is dit mijn kans om verzegeld te worden!”

Per slot van rekening kan God niet falen in de vervulling van Zijn woord!

Bisschop Edir Macedo