Wanneer begon u uw wandeling met de Here Jezus? Kunt u zich de dag nog herinneren waarop u een ontmoeting met Hem had? Hoe was uw leven voordat dit gebeurde? En hoeveel is er veranderd sinds u Hem begon te volgen?

Dagelijks ontvangen we in de UKGR verhalen van mensen die genezen werden van ziektes, bevrijd van depressie of verslaving, families die getransformeerd werden, mensen die een financieel doorbraak meemaakten of gelukkig werden in het liefdesleven. Maar, boven alles, mensen die gedoopt werden met de Heilige Geest, wat de grootste zegen is die iemand van God kan ontvangen.

Dagelijks worden er zielen gered. En het is onmogelijk dat iemand gered wordt en de wens niet heeft om anderen te redden.

Daarom als u, die gered bent, God uw dankbaarheid wilt tonen voor wat Hij gedaan heeft en een feest in de Hemel wil veroorzaken, win dan zielen voor Zijn Koninkrijk. Want de Here Jezus Zelf zei: “Ik zeg u, dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar, die zich bekeert…” (Lucas 15:7)

Met dit in gedachten zullen we in alle UKGR Centra in geheel de wereld op zondag 13 Oktober, drinken van de Beker van de Verlossing waar de psalmist over sprak: “Hoe zal ik de Here vergelden al zijn weldaden jegens mij? De beker der verlossing zal ik opheffen, ik zal de naam des Heren aanroepen.” (Psalmen 116:12-13)

U die verlossing nodig hebt vanwege een probleem in de familie, op het werk of in uw innerlijk, of met iets anders, is deze dienst speciaal gericht op u! Kom en drink van de Beker die wij zullen opheffen tot God! Met geloof zullen we Hem aanroepen, zodat wij Zijn kracht zullen ontvangen om onze situaties te overwinnen!

De Beker der Verlossing
Zondag 13 Oktober om 10u

In Den Haag aan de Fruitweg 4
En in alle UKGR Centra in Nederland
(Klik hier voor alle adressen)