Vraagt om gebed, maar beperkt het offer

“Laat ons drie dagreizen ver de woestijn ingaan, zodat wij aan de HEERE, onze God, offers kunnen brengen, zoals Hij tegen ons zeggen zal. Toen zei de farao: Ík zal u laten gaan, zodat u aan de HEERE, uw God, in de woestijn offers kunt brengen. Alleen, ga beslist niet te ver weg! Bid vurig voor mij!” (Exodus 8:27-28)

Kijk naar de sluwheid van de duivel: Farao vroeg om gebed, maar beperkte het offer.
Hij weet dat gebed alleen niet zal werken, en als het offer niet compleet is, zal het ook niet werken.

Dit maakt het gemakkelijk om de drie groepen mensen in de kerk te scheiden.

1- Degenen die alléén maar gebed willen.

2- Degenen die zogenaamd “offeren”.
Wat ze zogenaamd presenteren, presenteren ze met beperkingen.
En wat de duivel niet wilt, is dat de persoon zichzelf op de juiste manier opoffert.

3- Degenen die alles voor ALLES zijn!
Het is hun alles voor het ALLES van GOD!
Het is het ware offer.

In het ALLES van GOD is de HEILIGE GEEST de belangrijkste
HIJ IS HET die ons in staat stelt om over de zonde en dood te regeren en heersen.
Zonder de HEILIGE GEEST verliest de persoon wat ze heeft bereikt.

De Heilige Geest doet vandaag wat Gods Aanwezigheid in het verleden deed.
De struik werd een wonder en de Sinaï de woonplaats van de Allerhoogste.

Dit gebeurt met een ieder die beslist in de 3e groep te komen.

En de keuze is aan ons!

Met dank aan: bisschop Sergio Corrêa