Waarom heb ik de Heilige Geest niet ontvangen?

Waarom heeft de christelijke meerderheid de Heilige Geest niet ontvangen aangezien Hij al werd gestuurd?

Wat weerhoudt u ervan om verzegeld te worden met de Heilige Geest?

Afwezigheid van geloof? Van verdiensten? Totale toewijding?

Er zijn veel redenen.

Ik geloof dat de grootste barrière voor de neerdaling van de Heilige Geest het gebrek aan totale overgave is geweest.

God de Heilige Geest betekent de 100% uitstorting van de Allerhoogste God over degenen die geloven. Iedereen die Hem wil ontvangen, moet bereid zijn om zich 100% over te geven aan Zijn Zoon Jezus Christus.

Hij is GODS ALLES voor het ALLES VOOR WIE GELOOFT.

Helaas is niet iedereen echt bereid om zijn leven of zijn zonden prijs te geven.

Ze accepteren Jezus als Redder, maar ze willen Hem niet als Heer.

Ze willen vrij van het leven genieten zonder enige serieuze compromis met Hem.

Men kan alleen degenen geloven die beweren in Hem te geloven wanneer ZIJ HET ZEGEL VAN DE HEILIGE GEEST HEBBEN ONTVANGEN.

WIE ECHT GELOOFT TROUWT MET GOD,  NEEMT ZIJN VERANTWOORDELIJKHEDEN OP ZICH TEGENOVER DE HERE JEZUS,  TEGENOVER ZIJN FAMILIE, DE WERELD EN DE HEL.

Er is niet min of meer. Het is ja, ja of nee, nee. OF U GELOOFT OF U GELOOFT NIET!

Velen hebben beweerd dat de Here Jezus de Heer en Redder van hun leven is. Ze doen  alsof ze Hem trouw zijn. Ze doen alsof ze geestelijk zijn en Hem zoeken. Ze doen alsof ze van God zijn. Jaar in en jaar uit blijven ze alsof doen.

In de politieke wereld wordt gezegd: doe alsof je aan je woord houdt en ik doe alsof ik het geloof. Een ieder voor zich.

Natuurlijk doet de Geest van God niet alsof Hij in de overgave van de mensen gelooft. Maar omdat Hij het diepste van de mens kent, wordt hij bedroefd om zoveel bedrog te zien.

De duivel daarentegen vindt het leuk.

En het leven van de persoon blijft voor onbepaalde tijd vastgebonden.

Hij is in de kerk, is een tiendegever, doet voorstellen, bidt, huilt, maar geeft zijn vrijheid om te zondigen niet op.

Jezus zei:

“Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.” (Johannes 3:36)

Opmerking: Geloven, in de oorspronkelijke bijbel, betekent zich ONVOORWAARDELIJK overgeven met lichaam, ziel en geest,

Bisschop Edir Macedo

Het maakt niet uit waar

Er is veel bekend over deze toespraak onder de gelovigen, omdat ze een tijdelijk gevoel in een omgeving met liedjes die...
- Met dank aan: Pastor Alexandre 

7 jaar van lockdown

De trouwe is vrijmoedig in zijn geloof, hij is onbevreesd in zijn acties, hij is vastberaden, hij vlucht niet van de beproeving, omdat hij weet dat zijn trouwheid aan God de goedkeuring garandeert.
- Met dank aan: André Cajeu

God is het Woord

Als we naar het verleden teruggaan, zullen we zien dat veel mannen hun woord eerden.
- Met dank aan: Bisschop Franklin Sanches