Wie kan om de gerechtigheid van God vragen?

“Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen.” (Romeinen 8:7-8)

U die zich een christen van geloof noemt, van kerk A,B,C, pastor, helper, zendeling of een andere functie binnen de kerk, het maakt niet uit; als u in het vlees wandelt, behaagt u God niet.

Want wie uit de Heilige Geest en uit God is geboren, is geest.

En wat betekent het om van de geest te zijn of in de geest te leven?

Het betekent leven in geloof, opoffering, gerechtigheid.

“Breng offers van gerechtigheid en vertrouw op de HEERE.” (Psalm 4:6)

Het is onmogelijk voor een persoon om offers van gerechtigheid te brengen terwijl hij in het vlees is.

Als ze eenmaal van het vlees (zonde) houdt, houdt ze van onrechtvaardigheid, omdat het vlees onrechtvaardig is.

De verlangens van het vlees zijn tegen de gerechtigheid van God.

Kortom, hoe kan iemand zeggen dat hij van God is, dat hij van de waarheid is, als hij in de leugen leeft?

Het is onmogelijk om…

Het licht met de duisternis.

Onrechtvaardigheid met de gerechtigheid.

De leugen met de waarheid.

Te combineren.

We zijn aan het einde van deze Campagne van Gerechtigheid, we bidden dagelijks en roepen God aan om gerechtigheid.

Als u in de gerechtigheid leeft, heeft u het recht om aan te roepen, om voor uzelf te eisen wat God heeft beloofd.

Welnu, met welk recht zult u dan voor de rechtbank van God staan als u in de onrechtvaardigheid leeft?

Als u God’s gerechtigheid wilt, moet u in gerechtigheid zijn.

En om in gerechtigheid te zijn, moet u opofferen.

Offer de leugen, de onrechtvaardigheden, hetgeen wat de verlangens van het vlees behaagt.

Dus maak uzelf schoon, was uzelf, reinig uzelf!

Doe een introspectief onderzoek, evalueer uw eigen leven, verlaat de onrechtvaardigheden, verlaat wat verkeerd is, zodat u op deze zondag, de 15e, het recht heeft om God voor Zijn gerechtigheid te vragen.

Bisschop Edir Macedo

Bisschop Edir Macedo

Als iemand dorst heeft…

"Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien."
- Bisschop Edir Macedo

De Geest van de Waarheid

Dus wie zich overgeeft aan de Geest van God, wordt sterk, veerkrachtig, vol vrede en blijdschap.
- Bisschop Edir Macedo