Ziel en geest

De eerste mens, Adam, werd door God geschapen. De laatste Adam, Jezus, werd uit God geboren.

Zolang een persoon niet uit de Heilige Geest is geboren, of hij nu een christen is of niet, zal hij slechts een schepsel blijven waarvan de natuur aards is. Oftewel, een levende ziel en onderworpen aan de begeerten van het bedrieglijke hart. Zijn gevoelens zullen altijd sterker praten dan het verstand.

Het maakt niet uit of of de persoon slim en capabel is, zijn keuzes zullen altijd worden beïnvloed door gevoelens, wat negatieve resultaten impliceert.

Maar als hij door de Heilige Geest voortgebracht wordt, wordt zijn aard geestelijk. Het is geest. Hij verliest de aardse of sentimentele aard om de hemelse of geestelijke aard aan te nemen.

“Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest.” (Johannes 3:6)

Het schepsel van de aarde is aards; die van de hemel is hemels.

Er is geen middenweg. Of ze is aards of hemels.

“De eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen, de laatste Adam tot een levendmakende Geest.” (1 Korinthe 15:45)

Bisschop Edir Macedo