Boodschap

Teken van God

Een ring gaat over een definitief partnerschap met de meest geliefde…

Elia wilde meer…

Wie dwong Elia om de profeten van Baäl uit te dagen en offers te brengen op de Berg Karmel?

Hoe benaderen we God?

We staan op het punt om de Berg (Altaar) Karmel…

Dubbel deel

Elia ging de berg op als niks, maar daalde neer met alles.

Kwaadaardigheid, de geestelijke worm

Waarom zijn er mensen die krachtige woorden en glorieuze getuigenissen horen, maar elke dag zwakker worden?