Boodschap

Zonder zout, zonder smaak

Hoe kan het zout de smaak herstellen als het smakeloos is?

Meelopers

God rekent op de mensen die denken en beslissen om Zijn Woord te horen en praktiseren…

Het Altaar is groter

Het Altaar is de plaats waar we onszelf in de afhankelijkheid van God zetten…

Het Altaar riep mij

De Here Jezus roept iedereen die vermoeid en onderdrukt is…

Het conflict tussen het verstand en de gevoelens

Als er geen conflict is, is er geen offer!