Boodschap

De Heilige Geest en het Koninkrijk van God

Niemand dient te denken dat hij vanwege het feit dat hij Jezus als Heer heeft geaccepteerd, al aan…

De Bron van het Water des Levens

“Maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid.”

Afvalligheid van het geloof

Dit is op grote schaal gebeurd, omdat het geloof dat hen ooit heeft verlost van de dood, werd…

Volmaakte wijsheid

“De wet des Heren is volmaakt, zij verkwikt de ziel; de getuigenis des Heren is…

Geloof zonder Genade

Zou het zo zijn dat de genade van God toestaat om het christelijke leven vrij van de gerechtigheid, de genade en het geloof…