Boodschap

Het offer

Het geloof zonder offer dient slechts om te misleiden.

Het Aardse en Eeuwige leven

“HEERE, maak mij mijn einde bekend en wat de maat van mijn dagen is,

Geestelijke voedsel

“Hij verootmoedigde u, Hij liet u hongerlijden en Hij liet u het manna eten,

Weten om te onderwijzen

“Nu dan, als ik dan genade heb gevonden in Uw ogen, maak mij

Machtige Hand

” En zeg tegen hen: Zo zegt de Heere HEERE: Op de dag dat Ik Israël verkoos, hief Ik Mijn hand op