Boodschap

Door het geloof komt de rechtvaardige…

het is ontoelaatbaar om de Geest van God te hebben en tegelijkertijd onderworpen te zijn aan de onrechtvaardigheden die, diep…

De bruutheid van het gewaagde geloof

Het geloof is gewaagd, bruut, maf en bovennatuurlijk.

Het geloof is of is niet

Het geloof en de moed lopen samen, omdat ze uit de Heilige Geest komen.

Het geheim van de afwezigheid van de twijfels

Iedereen weet dat angst een deel van de mens is.

De autoriteit van het Geloof

Naast een instrument van eeuwige redding te zijn, is het intelligente, rationele of…