Bisschop Edir Macedo

Elke dag een nieuwe boodschap

Boodschap

De dorsvloer van Beslissing

Wie tarwe is, blijft. Wie het niet is, gaat weg!

De volharding van het Reddende Geloof

We kunnen er niet mee spelen, we kunnen geen gevoelens gebruiken, want de Behoudenis van de Ziel is het meest kostbare…

Ken de vijand

De confrontatie met de duivel kunt u niet aangaan op de fysieke strijdveld, maar het geestelijke…

De vloek van het ongeloof

Er is geen zegen noch vloek zonder oorzaak.

Gejammer en tandengeknars

Zou het goed zijn als Hij Zijn Woord verbrak om de ongehoorzame kenners ervan te redden?