Bisschop Edir Macedo

Elke dag een nieuwe boodschap

Boodschap

De Roeping van de Uitverkorenen

De Heilige Geest is de oneindige glorie in het binnenste van de ware kinderen van God…

De glorie van de kinderen

De kinderen worden geboren uit een gemeenschappelijke relatie van de ouders. Ze zijn natuurlijk en volgen de Wet van de Natuur.

Ware aanbidders

Hoe kunt u iemand aanbidden die u niet kent?

DNA van de Geest van God

Vandaag de dag is praten over karakter bijna hetzelfde als zaaien in de wind.

De toorn van God

Men hoort nauwelijks iemand praten over de toorn van God.