Bisschop Edir Macedo

Elke dag een nieuwe boodschap

Boodschap

Voor wie ervan houdt om…

We merken niet…

Abram volgde God en Lot volgde Abram

We kunnen duidelijk zien dat Abram een intieme gemeenschap met God had. De HERE nu zeide tot Abram… (God sprak met hem) Genesis 12:1.
Toen ging Abram, zoals de HERE tot hem…(Abram gehoorzaamde) Genesis 12:4.
En hij bouwde daar een altaar voor de HERE, die hem verschenen was… (Abram maakte een offer)

Wie zit er achter?

De discipelen leefden gedurende…

Ik heb u nooit gekend!

Als u niet geleid…

De veiligste Plek

“Daarop zond hij tot hem…