Bisschop Edir Macedo

Elke dag een nieuwe boodschap

Boodschap

Het is alleen een kwestie van Geloof…

Hier valt niet over te discussiëren of te twijfelen. Het is een kwestie van pure onderwerping aan…

Een glimlach op de lippen en vergif in het hart

Er zijn zondes die zo subtiel zijn dat de persoon ze niet eens opmerkt.

Waarden van het Geloof

Het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid zoeken betekent de geestelijke waarden prioriteren.

Meer voor het Altaar, minder voor mij

Onze keuzes en beslissingen omvatten onze prioriteit.

Wat is leven door geloof?

De mensen die aan de wereld behoren zullen nooit de betekenis van leven door het geloof begrijpen.