Bisschop Edir Macedo

Elke dag een nieuwe boodschap

Boodschap

Verwoesting door de drugs

In de Verenigde Staten worden er foto’s gemaakt van mensen die voor de eerste keer drugs gebruikten en werden gearessteerd. Vervolgens worden er foto’s van hen gemaakt elke keer dat zij worden gearresteerd om…

Behoudenis tijdens de Campagne

Een kerklid, hier in Engeland…

HOE OPNIEUW GEBOREN… (DEEL 2)

Helaas is de realiteit totaal…

Hoe opnieuw geboren… (deel1)

Ik vroeg me altijd al af …

Gods wapen

Gods wapen is Zijn Woord. Satan gebruikt ook woorden als wapens. Het Woord van God produceert geloof. Het is geest en geeft leven. De woorden van de duivel brengen twijfels voort.

Ze zijn dodelijk omdat ze…