Bisschop Edir Macedo

Elke dag een nieuwe boodschap

Boodschap

Wie zit er achter?

De discipelen leefden gedurende…

Ik heb u nooit gekend!

Als u niet geleid…

De veiligste Plek

“Daarop zond hij tot hem…

Vragen over Seks en Geloof

Bisschop, gebaseerd op…

De Heilige Geest

Toen antwoordde een van de knechten: Ik heb een zoon van de Betlehemiet Isaï gezien, die spelen kan; en hij is een dapper held, een krijgsman, wel ter tale, schoon van gestalte; en de HERE is met hem” (1 Samuël 16:18) NBG ’51.