Bisschop Edir Macedo

Elke dag een nieuwe boodschap

Boodschap

Angstig voor wat?

Het eerste…

Uw strijd is ook de mijne!

7 jaar geleden…

Parels voor de zwijnen

De Here Jezus heeft nooit één woord…

Iemand die niet gelooft proberen…

Als u uw leven toewijdt om de mensen die niet geloven ervan te overtuigen dat ze het verkeerd hebben, dan begaat u twee fouten. Ten eerste verspilt u uw tijd.

Begrijp dat het niet uw taak is om iemand die niet gelooft te overtuigen.

Het organisme van het geloof

“Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van het lichaam, hoe vele ook, één lichaam vormen, zo ook Christus… Gij nu zijt het lichaam van Christus en ieder voor zijn deel leden” (1 Korintiërs 12:12,27). Wij weten dat het noodzakelijk is dat iemand zijn leven bouwt op de fundamenten van het christelijke geloof als hij een helper wil worden. Bijvoorbeeld, het leven oprecht overgeven aan de Here Jezus, zich dopen in het water, uit God geboren worden, met de Heilige Geest gedoopt worden, een trouwe tiendegever zijn enz.