Bisschop Edir Macedo

Elke dag een nieuwe boodschap

Boodschap

De uiteindelijke bestemming

Het is moeilijk om de…

Het altaar van Baäl afbreken

“Maar de Israëlieten…

De macht om te kiezen

De macht om te kiezen behoort aan…

Een Schreeuw van de Hemel

De liefde van God is een feit.

Een ware man…

God schiep de man naar zijn beeld en gelijkenis en vanaf toen werkte de duivel eraan om ervoor te zorgen dat de mens dat niet meer werd. Het eerste grote probleem van de man begon toen hij zich liet leiden door de slechte beslissing van zijn vrouw.