Bisschop Edir Macedo

Elke dag een nieuwe boodschap

Boodschap

Hoe opnieuw geboren… (deel1)

Ik vroeg me altijd al af …

Gods wapen

Gods wapen is Zijn Woord. Satan gebruikt ook woorden als wapens. Het Woord van God produceert geloof. Het is geest en geeft leven. De woorden van de duivel brengen twijfels voort.

Ze zijn dodelijk omdat ze…

Het heeft geen nut!

Het heeft geen nut om religieus te zijn.

Het heeft geen nut om een actieve lid in de kerk te zijn.

Het heeft geen nut om de titel van helper, pastor, bisschop of welke titel dan ook te hebben.

Het schild van het geloof

Waarom verlaten zoveel mensen het geloof? Omdat ze niet in staat waren om het schild van geloof te gebruiken?
Het schild van een soldaat was ontworpen om bescherming te bieden tegen de pijlen en zwaarden van de vijand.

Geestelijk gesproken weten we dat de vijand…

"De vurige beproeving"

Sinds het begin van het christendom werd het geloof van Gods volk constant getest. Elke christen vecht zijn eigen strijd tegen de verlangens van het vlees, misverstanden, Sinds het begin van het christendom werd het geloof van Gods volk constant getest. Elke christen …