Bisschop Edir Macedo

Elke dag een nieuwe boodschap

Boodschap

Dwaasheid van het Geloof

“Want het woord des kruises – geloof dat geassocieerd wordt aan het offer – is wel
voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid”…

Vloek van de vloek

Met de ongehoorzaamheid van de schepping, werd het koninkrijk van de zonde

Geloven of “geloven”

Net zoals niet alles wat blinkt goud is, gelooft niet iedereen, die meent in Jezus te geloven, werkelijk.

Het Verbond

Hoe kan een koppel gelukkig en in volle gemeenschap met elkaar leven…

Strijden die versterken

De wereld luistert niet naar iemand die geen strijden heeft gehad en geen strijden heeft overwonnen.