Bisschop Edir Macedo

Elke dag een nieuwe boodschap

Boodschap

Het voorbeeld van Jezus

Jezus moest Zichzelf verdedigen tegen de verschillende aanvallen van de duivel, de wereld en Zijn eigen vlees.

De voorbeeldige dienaar

Pakistan wordt beschouwd als een van de moeilijkste landen ter wereld om het evangelie te prediken.

Geloof om te vergeven

Hoe kan een ziel vol verdriet iemand zegenen of iets goeds verlangen?

De dienaar en het zaad

Als de dienaren niet voor zichzelf en de wereld sterven, hoe zullen ze dan andere granen voortbrengen?

Het litteken van de dienaar van God

Alles waar Hij doorheen ging, daar zullen Zijn dienaren ook doorheen gaan.