Bisschop Edir Macedo

Elke dag een nieuwe boodschap

Boodschap

Onze dagelijkse last…

Als iemand klaagt over hoe zwaar het kruis is, over de last vanwege het christendom of zijn juk, kunt u er…

In Geest en in Waarheid

Vele christenen hebben, ondanks hun eerlijkheid, niet begrepen dat aanbidding gebaseerd op emotie zinloos is en geen enkel voordeel heeft…

HEER van wie?

De werknemer gehoorzaamt zijn baas omdat hij niet het risico wilt lopen om zijn baan te verliezen. Als…

Schaamtes en zonden

Wanneer de mens zijn leven aan de Here Jezus overgeeft, begint hij de grote wedloop van zijn bestaan…

Verdiensten van het Geloof

Jezus zegt: Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen…