Bisschop Edir Macedo

Elke dag een nieuwe boodschap

Boodschap

De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester

Zet uw ALLES ter beschikking van God…

De prikkel van de dood

Wanneer een persoon in ongehoorzaamheid aan het Woord van God leeft, zoals…

Wat de angst in staat is om te doen…

Hoeveel deuren openen we niet, uit angst om iets te riskeren?

De profetie van de vloek

Er is meer kans op behoudenis voor de niet-dienaren dan voor de bedrieglijke dienaren…

Hij maakt van de engelen geesten

En wanneer Hij zegt dat Hij ze ‘geesten’ maakt, wil dit zeggen dat God ons door de Geest…