Bisschop Edir Macedo

Elke dag een nieuwe boodschap

Boodschap

Onkruid of tarwe?

hoe te weten wie op zoek is naar zijn eigen glorie en wie zoekt de glorie van Hem die hem gezonden heeft?

Laat Uw wil geschieden…

De hele aardse bediening van de Zoon van God diende om de wil van Zijn Vader te doen.

De Heilige Geest van binnen!

De prijs om de Heilige Geest te hebben is het offer van de eigen wil!

Het beeld

Abraham werd geboren in een afgodische familie en in een tijd dat het heidendom…

Luister naar wat de Geest tot…deel 2

Accepteren of overgegeven?