Bisschop Edir Macedo

Elke dag een nieuwe boodschap

Boodschap

Twee deuren

De Almachtige kent de menselijke schepping goed en op een rechtvaardige en perfecte manier heeft Hij de zegen of de vloek…

Het einde der Tijden

We leven in de laatste dagen en het wordt schemerig zoals de Here Jezus beschreef in de gelijkenis van de maagden…

Arme RIJKE vs RIJKE arme

Arm zijn van geest heeft niets te maken met materiële armoede…

Een prostituee

Ik werd gezien als de ergste persoon op aarde…

Waarom werd Daniël in de leeuwenkuil…

Daniël deed niets slechts, noch pleegde hij een misdaad. Waarom wilde zij dan van hem afkomen?