Bisschop Edir Macedo

Elke dag een nieuwe boodschap

Boodschap

Gerechtigheid van God

De geest van ongerechtigheid wordt alleen maar verbannen door de manifestatie van het geloof. Zonder het praktiseren van het geloof is er geen…

Het is makkelijk om de nederigen te eren

Stel u de situatie van de blinde eens voor. Hij komt tot Jezus en vraagt om te kunnen zien…

De beloning voor ongerechtigheid

Judas maakte deel uit van de twaalf discipelen, wandelde met de Here Jezus, was getuige van de wonderen, luisterde naar Zijn onderwijzingen, maar…

Zwaarden of bagage?

David had de grote uitdaging om alles terug te halen wat door de vijanden in bezit genomen was.

De vervloekte rijkdom

Hoe groot de rijkdom van iemand ook moge zijn, als het op een onrechtvaardige of zondige wijze verkregen werd, zal het vervloekt worden.