Boodschap

Alles wat je nodig hebt is op het altaar

Boodschap

Een boom is te herkennen aan zijn vruchten

Een goede boom kan alleen maar goede vruchten dragen; een..

Bent u voorbereid?

De Here Jezus sprak vaak over de noodzaak om voorbereid te zijn…

De betekenis van het kruis

Redding komt van het kruis.

Drie manieren waarmee…

Iedereen heeft geloof. De grootte ervan is niet relevant. U dient alleen maar te leren hoe u het op de juiste manier kunt gebruiken…

Test het Woord van God

“Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig…