Boodschap

Stromende fontein

Boodschap

Bevrijdt en geheiligd

Bij het verlaten van de zonde, is men vrij van de…

Complete herstelling

‘Keer terug naar de burcht, u, gevangenen die hoop hebt!…

Het Woord wensen

Het was nodig dat het Woord van God eerst tot u gesproken zou worden, maar…

Liefde aan je eigen leven

Wie deze wereld liefheeft door van de zonde te genieten en onrecht te doen, zal het…

Nooit zal het vergaan

Wie het leven aan God aanbiedt en zijn wil opoffert om Hem te volgen, zal nooit…