Boodschap

Stromende fontein

Boodschap

Zoeken in de Tempel

Wat een geschikte plaats om God te zoeken!

Volharding zoeken

Ons vertrouwen in God brengt ons een grote beloning in…

Zoeken om te volgen

Laten wij de leringen die door God werden gegeven ook navolgen…

Zoeken om te praktiseren

Degene die de Geboden van God naarstig volgt, en ze…

Geen eigen eer zoeken

Net zoals het niet goed is om overdreven veel honing te eten…