Boodschap

Stromende fontein

Boodschap

Vrees bereikt het leven

“De vreze des HEEREN is een bron van leven om de strikken van de dood te ontwijken.” (Spreuken 14:27) Alleen degene die…

Wegens des doods

“Er is soms een weg die iemand recht schijnt, maar het einde ervan zijn wegen van de dood. “ (Spreuken 14:12) De nieuwsgierige…

Geweten in vrede

“…en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten…

Het Altaar en het Woord

“Vervolgens schreef Mozes al de woorden van de HEERE op. Hij stond ’s morgens vroeg op en…”

Vrees voor God – De Autoriteiten

Oh, als alleen onze heersers de God van Gerechtigheid kenden…