Boodschap

Stromende fontein

Boodschap

De volkomenheid zoeken

Deze persoon zal voorzeker de Glorie van God hier op aarde zijn.

Zoeken terwijl het kan

Er zijn veel gelegenheden gegeven aan degenen die het Woord van God horen…

Zoeken zonder te vinden

Degene die zich niet voor God vernedert en Zijn Wetten niet…

Zoeken om te bekeren

Voor degene die God kent is het niet moeilijk om zich voor Hem te vernederen…

De verlorene zoeken

De Here Jezus hield eerst van ons en bewees dit toen…