Boodschap

Stromende fontein

Boodschap

Het Altaar en het Woord

“Vervolgens schreef Mozes al de woorden van de HEERE op. Hij stond ’s morgens vroeg op en…”

Vrees voor God – De Autoriteiten

Oh, als alleen onze heersers de God van Gerechtigheid kenden…

Toekomst in wijsheid

“Erken, dat de wijsheid zó is voor uw ziel. Als gij haar gevonden hebt, dan is er…

Wijze vrouw

“Door wijsheid wordt een huis gebouwd, door verstand wordt het…

Volmaakte wijsheid

“De wet des Heren is volmaakt, zij verkwikt de ziel; de getuigenis des Heren is…