Boodschap

Stromende fontein

Boodschap

Wijsheid voor de oprechten

Wanneer wij vluchten voor het kwaad en doen wat correct is, zijn we…

Stappen van vleierij

De mens is van nature al ijdel en hoogmoedig…

Stappen voor het goede

Zij die door de emotie leven, denken niet rationeel, ze wegen de woorden die…

Stappen van prostitutie

“Haar voeten dalen naar den dood, haar treden houden de hel vast.”

Jaloerse stappen

“Zij scholen samen, zij verbergen zich; zij letten op mijn voetstappen…