Boodschap

Stromende fontein

Boodschap

Toekomst in wijsheid

“Erken, dat de wijsheid zó is voor uw ziel. Als gij haar gevonden hebt, dan is er…

Wijze vrouw

“Door wijsheid wordt een huis gebouwd, door verstand wordt het…

Volmaakte wijsheid

“De wet des Heren is volmaakt, zij verkwikt de ziel; de getuigenis des Heren is…

Wijsheid voor de oprechten

Wanneer wij vluchten voor het kwaad en doen wat correct is, zijn we…

Stappen van vleierij

De mens is van nature al ijdel en hoogmoedig…