Boodschap

Stromende fontein

Boodschap

Sterk hart

Iets wat moeilijk is voor de mensheid is wachten op iets of op antwoorden…

Het hart waar God dichtbij is

Zelfs als iemand de Here Jezus niet kent en Zijn Stem nooit heeft gehoord, in de momenten van…

Gezegend hart

Ik zie Uw Woord als mijn plezier, Het is altijd in mijn hart…

Bewaard hart

Bewaar en bescherm het hart tegen alles dat slecht is en geef het over aan God, gelovend in…

Hart met vrede

Het waardevolste in deze wereld is de vrede die de Here Jezus ons naliet, en alleen degenen die Hem…