Boodschap

Stromende fontein

Boodschap

Onderwijzing van gerechtigheid

Dit is het gebed van iedereen die God vreest, zij vragen…

Leer van de Schepper

“Indien iemand een andere leer verkondigt en zich niet voegt…

Onderwijzing voor de wijze en de rechtvaardige

“Geef aan de wijze, en hij zal nog wijzer worden…

Leer van de Verlosser

“Zo zegt de Here, uw Verlosser, de Heilige Israëls: Ik ben de Here, uw God, die u leert…

Onderwijzing van de Vader

“Als tuchtiging hebt gij dit te dragen: God behandelt u als zonen…