Boodschap

Stromende fontein

Boodschap

Bron van het water des levens

“En Hij sprak tot mij: Zij zijn geschied. Ik ben de alfa en de omega…

Dagen van duisternis

We zijn ons bewust van deze Profetie, maar we weten ook dat de kerk van…

Dagen die men nooit heeft gezien

We kunnen ons zulke dingen niet voorstellen…

Het einde was gekomen

Hier wordt op profetische wijze de situatie gezien van…

Angst voor de verdrukking

“Waarom zou ik bevreesd zijn in dagen van onheil…