Boodschap

Stromende fontein

Boodschap

Zonder hoop

Zij weten niet dat Hij dicht bij de verslagenen is, en dat ze alleen maar dienen te aanroepen…

Nieuwe hoop

Wanneer de depressie naar buiten komt en de persoon vrij is door de Naam van de Here Jezus, wordt hij snel…

Open uitnodiging

Het is Zijn verlangen om verlichting te geven aan hen die lijden…

Geschreeuw om hulp

God rekent op Zijn dienaren om Verlossing te verkondigen aan degenen die

Het vasten dat God behaagt

Voor God is vasten niet alleen maar geen voedsel eten…