Boodschap

Stromende fontein

Boodschap

Laatste dagen

De spotters hebben altijd bestaan en proberen het geloof van de rechtvaardige te vernietigen…

Boze dagen

Als wij de wijsheid in onze getuigenis van ons leven gebruiken, wandelen in reinheid en…

Overpeinzend hart

In de eerste uren, bij het opstaan, bedank ik U, Here!

Hart en mond

Als er gewaakt wordt wat het hart betreft, dan zijn de gedachten rein, en als…

Hart van de nederigen

Iedere dag dat de kinderen van God zich vernederden en hun…