Boodschap

Stromende fontein

Boodschap

Relatie van het offer

Hij deed dit zodat wij bevrijd en gered konden worden van de onderdrukking van de duivel.

Voorbeeld van bediening

Zijn bediening was compleet en dient als een voorbeeld voor degenen die zich bezighouden met deze missie…

Eeuwige Duisternis

Maar het nemen van je leven beëindigt het lijden niet, maar het leidt de ziel naar verschrikkelijke en eeuwige pijnigingen.

Eindtijden

We leven al in de dagen van rebellie en ontzetting bij de meeste mensen.

Reden voor onderdrukking

Mensen die de Heilige Geest niet hebben, de Trooster, leven in tranen, onderdrukkingen en zijn depressief.