Boodschap

Stromende fontein

Boodschap

Ontsnappen aan het einde

En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken

Onderscheid van het einde

“Dit hoorde ik, doch ik verstond het niet; en ik zeide: Mijn Heere! wat zal…

Gelouterd tot het eind

“Van de verstandigen zullen er struikelen, om hen te louteren, te reinigen en zuiver wit te maken, tot…

Barmhartigheid heeft geen einde

Onze God is barmhartig en lankmoedig.

Noodzaak om te verkondigen

“En het Evangelie moet eerst gepredikt worden aan alle volken.”