Boodschap

Stromende fontein

Boodschap

Toekomstig leven

“Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen.”

Hersteld leven

Wanneer de vijanden tegen ons optrekken, gaan wij tot de Here Jezus…

Leven op de weg

Wanneer wij zij aan zij wandelen met God, laat Hij ons de Weg van het Leven zien.

Leven – zegen of vloek

Kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw nageslacht.

De weg van het leven

De weg die naar het leven leidt is smal, het vereist zelfverloochening en volharding.