Boodschap

Stromende fontein

Boodschap

Leven en wijsheid

We weten dat de wijsheid veel waarde heeft, meer dan goud en edelstenen.

Leven in licht

De vervulling die zo door velen wordt gezocht, hetzij door plezier…

Het ware leven

Alleen degene die zoekt naar de vervulling van de lege ziel, door…

Leer van het intelligente geloof

Om de dagen te tellen dient u het verstand te gebruiken, na te denken…

Onderwijzing door gehoorzaamheid

“En zij vroegen Hem en zeiden: Meester, wij weten, dat Gij rechtuit spreekt en…