Boodschap

Stromende fontein

Boodschap

Het onderwijzen van het hart

De Leringen van God zijn zo effectief dat ze in staat zijn om het corrupte menselijke hart te transformeren…

Onderwijzing in dienstverband

Zij, die gelovige meesters hebben, moeten hen niet geringschatten, omdat zij broeders…