Boodschap

Stromende fontein

Boodschap

Leven voor de wet

We vinden het leven in de Wijze Woorden van God…

Eerlijke vergelding

God ziet en observeert het offer van de rechtvaardigen door af te wijken van de wil van het vlees…

Een blik van genade

Wanneer God een hart vindt dat overgegeven is aan Hem, wordt Zijn blik van genade bereikt…

Vluchten van het kwade

Maar alleen de vrees voor Hem maakt het mogelijk voor de mens om te vluchten voor de zonde.

De geweten van de zonde

Dan komt Hij, geeft vergeving en verlost de persoon van alle zonden.