Boodschap

Stromende fontein

Boodschap

Onderwijzing van de Vader

“Als tuchtiging hebt gij dit te dragen: God behandelt u als zonen…

Leren en begeleiden

Leer mij uw wil te doen, want Gij zijt mijn God…

Het onderwijzen van het hart

De Leringen van God zijn zo effectief dat ze in staat zijn om het corrupte menselijke hart te transformeren…

Onderwijzing in dienstverband

Zij, die gelovige meesters hebben, moeten hen niet geringschatten, omdat zij broeders…