Boodschap

Stromende fontein

Boodschap

Gerechtigheid door het geloof

Alleen door echt in God te geloven, wordt iemand rechtvaardig voor Hem…

God blokkeren

Verdriet en wrok zijn blokkades voor God.

Voorbeeld van genade

Onze Heer onthult onze fouten en is altijd geduldig.

Vergeven om vergeving te ontvangen

Maar als we niet vergeven, zal Hij onze overtredingen niet vergeven.

Complete reiniging

De persoon kan de smerigste en de meest onzuiverste persoon zijn, maar als hij het geloof…