Boodschap

Stromende fontein

Boodschap

Open uitnodiging

Het is Zijn verlangen om verlichting te geven aan hen die lijden…

Geschreeuw om hulp

God rekent op Zijn dienaren om Verlossing te verkondigen aan degenen die

Het vasten dat God behaagt

Voor God is vasten niet alleen maar geen voedsel eten…

Relatie van het offer

Hij deed dit zodat wij bevrijd en gered konden worden van de onderdrukking van de duivel.

Voorbeeld van bediening

Zijn bediening was compleet en dient als een voorbeeld voor degenen die zich bezighouden met deze missie…