Boodschap

De verdrukkingen van de rechtvaardigen en de goddelozen

Alle mensen op Aarde, ongeacht hun karakter of menselijke condities, hebben te maken met verdrukkingen.

Rechtvaardigheid geschiedde!

er moet een buitengewone, brutale en duidelijke verschil zijn, om geen twijfel te laten bestaan tussen degenen die van…

De Naam van God

Hoe kunnen wij Drie Personen uitleggen die afkomstig zijn van Een God?

De woestijn die bloeit

Door God te dienen over de gehele wereld had ik de ervaring om de Atacama woestijn in Chili te leren kennen, wat de meest droge woestijn op de aarde is. We staken de weg over die de Atacama kruist en zagen aan beide kanten alleen de hemel en rondom, het immense droge land. Het interessante… Zie meer…

De haat die het goed doet

Wie kan zich voorstellen dat de haat zijn voordelen heeft? Ten minste bij twee gelegenheden zien we de voordelen ervan