Boodschap

De reis van de ziel

Of u het nu gelooft of niet, de reis is al begonnen…

Wanneer God roept

Wanneer Hij roept is het onmogelijk om ‘nee’ te zeggen.

De overste van de goden

Maar Elia, die er slechts één was, daagde de”overste” (Baäl) uit, zeggende…

Elia, de rustverstoorder van Israël

Wie dit offerend GELOOF met zich meedraagt, wordt door de wereld als een rustverstoorder …

Kwaadaardigheid

Ongetwijfeld blokkeert de kwaadaardigheid de geestelijke gedachten van de christenen…