Boodschap

De discipelen

“En het geschiedde kort daarna, dat Hij van stad tot stad en van dorp tot dorp trok, verkondigende het evangelie van het Koninkrijk Gods, en de twaalven met Hem, en enige vrouwen, die genezen waren van boze geesten en van ziekten: Maria, met de bijnaam: van Magdala, van wie zeven boze geesten uitgegaan waren, en… Zie meer…

De vloek van het ongeloof

Er bestaat geen zegen of vloek zonder een reden (zie Spreuken 26:2).
Zoals de gezegenden de vruchten oogsten van hun gehoorzaamheid, zo oogsten de vervloekten ook de vruchten van hun ongehoorzaamheid ( zie Deuteronomium 28).

Ester

“Toen nu Ester, de dochter van Abichaïl, de oom van Mordekai, die haar als dochter had aangenomen, aan de beurt was om tot de koning te gaan, begeerde zij niets dan wat Hegai, de hoveling des konings, de bewaker der vrouwen, aanried. En Ester verwierf de genegenheid van allen die haar zagen” (Esther 2:15) NBG… Zie meer…

Noach's vrouw

“Zij omgordt haar lendenen met kracht en versterkt haar armen” (Spreuken 31:17) NBG ’51. Omdat hij het bevel van God gehoorzaamde, werd Noach in zijn tijd door iedereen belachelijk gemaakt. Stel u zich eens de situatie van zijn vrouw voor? Wat voor dingen hoorde zij wel niet gezegd worden over haar man? Zij moest in… Zie meer…

Totale Opoffering

Van de 12 apostelen werden…