Boodschap

Een Schreeuw van de Hemel

De liefde van God is een feit.

Explosief Geloof

Als een gave van…

Een ware man…

God schiep de man naar zijn beeld en gelijkenis en vanaf toen werkte de duivel eraan om ervoor te zorgen dat de mens dat niet meer werd. Het eerste grote probleem van de man begon toen hij zich liet leiden door de slechte beslissing van zijn vrouw.

Of u het wil of niet…

Op een dag adviseerde ik…

Waar bent u het zat van?

In deze hondenwereld, is er niemand die niet ergens zat van is.
De vraag is: zat waarvan? Zat van het vechten? Of zat van het lijden?
Omdat er een groot verschil zit tussen deze twee mensen.