Boodschap

Ten eerste het vuur en dan de regen!

De verandering heeft een volgorde…

Leven voor LEVEN!

Elia gaf niet alleen de stier en het water, hij legde zijn leven op het altaar.

Wat voor soort dienaar bent u geweest?

Wat voor soort offerande zult u presenteren, die van Elia of van Gehazi…

Waarom trok Elia zoveel aandacht van God?

Als de Here God in ons deze kenmerken en houdingen vindt…

Vrees bereikt het leven

“De vreze des HEEREN is een bron van leven om de strikken van de dood te ontwijken.” (Spreuken 14:27) Alleen degene die…