Boodschap

Een verhaal van eeuwige liefde

Waarom zoveel liefde? Waarom zoveel passie? Beloftes en meer beloftes!

Stappen voor het goede

Zij die door de emotie leven, denken niet rationeel, ze wegen de woorden die…

De bediening op het Altaar

De keuze om op het Altaar te dienen is glorieus.

Stappen van prostitutie

“Haar voeten dalen naar den dood, haar treden houden de hel vast.”

Jaloerse stappen

“Zij scholen samen, zij verbergen zich; zij letten op mijn voetstappen…