Boodschap

Wat een woord!

Toen ze die woorden in praktijk zetten

De kracht van het Woord

Er is een zin in het strafrecht dat zegt:
Alles wat u zegt kan en zal tegen u worden gebruikt in een rechtzaak. De Here waarschuwt: “Want er zijn dromen in menigte, zo zijn er ook talrijke ijdele woorden; vrees echter God” (Prediker 5:6) NBG 1951.
Het is een feit dat elk woord een geest heeft. Sommigen zijn goed en anderen zijn slecht
Het hangt ervan af aan wie praat. Het hangt er ook vanaf van wie hoort en wie fungeert als een ontvanger.

Voor het Altaar

En Hij ging tegenover de offerkist zitten en zag met aandacht, hoe de schare kopergeld wierp in de offerkist. En vele rijken wierpen er veel in. (Marcus 12:41) NBG 1951
Het werkwoord zag…

Uw huis bent u

Hoe mooi is het om thuis te komen in een…

Campagne van de Berg Sinai

Het is niet voor een ieder.
In feite hebben velen zich gepresenteerd. Een aantal avonturiers, sommige nieuwsgierigen en weer anderen als gokkers, die hun geluk willen beproeven.