Boodschap

Vergeet het schepje niet!

is God veranderd? Geeft Hij niet om ogenschijnlijk minimale dingen?

De intentie van het hart

Alleen Hij is in staat om het diepste van de mens te zien…

Wie heeft dorst? Wie gelooft?

“Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken…”

Hij weet het, maar u niet

De manier waarop God werkt, is perfect en intelligent.

Negen in Één

Zelfs de mysteries van onze Heer zijn mooi en prachtig.