Boodschap

Goddelijke vergeving

Hij is niet wraakzuchtig zoals de mens.

Tijd op te aanroepen

Nu is er nog wel tijd voor, maar kan het te laat zijn.

Op zoek naar de Waarheid

Geweld, prostitutie, vijandschappen, gezinnen verwoest door verslavingen en allerlei onrecht.

De Eerste Dienst in Brazilië

Begin maart vierden we 461 jaar van de 1e Evangelische Dienst in Brazilië.

Er is geen regel voor de Heilige Geest

De Heilige Geest heeft geen regel nodig om te worden uitgestort, maar…