Boodschap

Gehoorzamen is geloven

De discipelen geloofden in de zegen en gehoorzaamden…

Alles wat we in het verborgene doen

God is overal. Hij ziet en kent alle dingen.

De gelovige Abraham

Zouden diegene die vandaag zich gelovigen noemen diezelfde gehoorzaamheid leven, zichzelf verloochenen…

Zie het onzichtbare, geloof in het onmogelijke!

U kunt het geloof niet scheiden van de verbeelding.

Onnutte dienaren?

Ik zal nooit de dag vergeten dat ik deze bijbeltekst voor het eerst las…