Boodschap

BEWAAR UZELF…

was aan het peinzen over de lijst van dingen en mensen die de Heer Jezus ons beval aan te houden met betrekking tot…

Het Altaar eert degenen die Hem eren

De ware, goede en trouwe dienaar, behoudt zijn gedachten gericht op de wil van Zijn Heer.

Hoe geaccepteerd te worden door God?

De Here Jezus prees de offerande van de arme weduwe en vertelde dat zij meer dan iedereen had gegeven…

Hij is specialer dan ik dacht…

Kijk wat deze nederlandse pastor erover zei…

De permanente handeling van de Heilige Geest

Wie de Heilige Geest heeft, kan verder kijken.