Boodschap

Onkruid of tarwe?

hoe te weten wie op zoek is naar zijn eigen glorie en wie zoekt de glorie van Hem die hem gezonden heeft?

Laat Uw wil geschieden…

De hele aardse bediening van de Zoon van God diende om de wil van Zijn Vader te doen.

Liefde aan je eigen leven

Wie deze wereld liefheeft door van de zonde te genieten en onrecht te doen, zal het…

Nooit zal het vergaan

Wie het leven aan God aanbiedt en zijn wil opoffert om Hem te volgen, zal nooit…

Offer voor offer

We begrijpen dat het eten en drinken van het bloed van Jezus betekent dat wij dan ook…