Boodschap

7e Dag van de Vasten van Daniël

Mijn geliefde Zoon… Alleen de Geest van God heeft autoriteit om te getuigen wie Zijn kinderen zijn. Geen enkele andere religie of mens is in staat om dit te doen. Alleen wie de kinderen heeft voortgebracht, erkent ze. Dit was wat er gebeurde op de Berg Hermon. Alleen God de Vader, door middel van de… Zie meer…

6e Dag van de Vasten van Daniël

Een ware dienaar van God weet wie hij dient en weet ook dat hij vroeger of later door het vuur zal gaan…

5e Dag van de Vasten van Daniël

De eenheid van de kerk van de Here Jezus is gebouwd volgens de leiding van de Heilige Geest.

4e Dag van de Vasten van Daniël

Wat deed de Here Jezus met de Kracht die Hij ontving?

3e Dag van de Vasten van Daniël

Zie wat voor effect het boek O Ouro e o Altar (Het Goud en het Altaar) heeft gehad in het leven van een pastor die het heeft gelezen.