Boodschap

Waarom Abraham?

Hoewel zijn verhaal geen buitengewone wonderbaarlijke daad vastlegde, getuigde zijn…

Zegens die kruimels zijn

Niets in deze wereld, hoe rijker, mooier, aangenamer, of wat dan ook, is te vergelijken met…

De ervaring van de zoon

De pijn was zo intens dat ze niet wist wat ze moest zeggen of vragen

De pijn van de afwijzing

De pijn om afgewezen te worden door het schepsel dat hij heeft geschapen om kinderen te zijn …

De overtuiging van de Geest

Waarom beschouwen de mensen van de wereld de zonde niet als zonde?