Boodschap

Geloof om te vergeven

Hoe kan een ziel vol verdriet iemand zegenen of iets goeds verlangen?

De dienaar en het zaad

Als de dienaren niet voor zichzelf en de wereld sterven, hoe zullen ze dan andere granen voortbrengen?

Het litteken van de dienaar van God

Alles waar Hij doorheen ging, daar zullen Zijn dienaren ook doorheen gaan.

De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester

Zet uw ALLES ter beschikking van God…

Eerste liefde

En de Heilige Geest zal je versterken en je daarna te begeleiden.