Boodschap

Ken de vijand

De confrontatie met de duivel kunt u niet aangaan op de fysieke strijdveld, maar het geestelijke…

De vloek van het ongeloof

Er is geen zegen noch vloek zonder oorzaak.

Gejammer en tandengeknars

Zou het goed zijn als Hij Zijn Woord verbrak om de ongehoorzame kenners ervan te redden?

Vuurproef

Sinds het begin van het christendom zijn de beproevingen van het geloof voor het volk van God constant geweest…

Fanatieke supporter

Hoe kunt u het risico uitleggen van het verliezen van een leven vanwege de passie?