Andere levensverhalen

Ik ontving de Heilige Geest – Domino Ofori

“De Heilige Geest ontvangen leek voor mij onmogelijk, omdat mijn pogingen telkens leken te mislukken. Totdat de Heilige Geest mij leerde dat het er niet toe doet om wat ik doe, maar om wie ik ben voor Hem.”

Ik ontving de Heilige Geest – Monica Leon

“Om de Heilige Geest te ontvangen was voor mij iets speciaals. Ik ben vandaag een totaal ander persoon dan voorheen.”

Ik ontving de Heilige Geest – Marcia Ventura Tiago

“Toen ik leerde dat de behoudenis individueel is, raakte dit mij heel erg. Ik moest dus ook voor mijzelf zoeken en strijden. Dit was niet makkelijk, maar wel mogelijk.”

Ik ontving de Heilige Geest – Georgio Richardson

“Toen ik hoorde over God, interesseerde het mij niet echt totdat ik besefte dat ik Hem ècht nodig had..”

Ik ontving de Heilige Geest – Denise Barbosa Varela

“Elke keer kwamen de twijfels en leek het alsof ik niet goed genoeg was om Hem te ontvangen.”

Ik leerde verwerken

Als kind zijnde vluchtte mijn gezin uit ons land van herkomst gevlucht vanwege de oorlogssituatie daar en die situatie…

Levend bewijs

Toen ik 18 jaar was kwam ik, door middel van mensen die ik leerde kennen, in aanraking met drugs. Voorheen was ik een serieuze jongeman die goed studeerde, spaarde…

De beste keuze!

Ik dacht altijd dat ik geen waarde had en dat mijn dromen slechts dromen waren, grote dingen bereiken leek voor mij onmogelijk.

Ik ben weer mezelf!

De energieke en positieve Elliot die ik was, werd een heel somber en verlegen persoon.

De totale verandering

Toen ik zes jaar oud was gingen mijn ouders uit elkaar, mijn moeder verliet ons en ik bleef met mijn vader achter.