Andere levensverhalen

Ik ontving de Heilige Geest – Georgio Richardson

“Toen ik hoorde over God, interesseerde het mij niet echt totdat ik besefte dat ik Hem ècht nodig had..”

Ik ontving de Heilige Geest – Denise Barbosa Varela

“Elke keer kwamen de twijfels en leek het alsof ik niet goed genoeg was om Hem te ontvangen.”

Ik leerde verwerken

Als kind zijnde vluchtte mijn gezin uit ons land van herkomst gevlucht vanwege de oorlogssituatie daar en die situatie…

De beste keuze!

Ik dacht altijd dat ik geen waarde had en dat mijn dromen slechts dromen waren, grote dingen bereiken leek voor mij onmogelijk.

Ik ben weer mezelf!

De energieke en positieve Elliot die ik was, werd een heel somber en verlegen persoon.

De totale verandering

Toen ik zes jaar oud was gingen mijn ouders uit elkaar, mijn moeder verliet ons en ik bleef met mijn vader achter.

Geen complexen meer

Thuis was er geen stabiliteit, mijn ouders maakten vaak ruzie. Mijn vader stichtte een ander gezin en dit was een schok voor ons gezin.

Geen leed, maar vreugde!

Ik was een agressief persoon, niet tegen de mensen, maar tegen mezelf. Er was een pijn in mijn binnenste die constant aanwezig was, ik kon het maar niet negeren.

Ware vreugde

Door de hoogmoed kon ik niet zien wat er in mijn binnenste schuilde…

Ik had geen jeugd

Vanwege de geestelijke problemen waar mijn moeder aan leed, hielp ik haar op jonge leeftijd al in het huishouden. Op den duur leed mijn jeugd hieronder…